Mødereferat

Bestyrelsesmøde af d. 01 Juni 2011

Referat af Bestyrelsesmøde afholdt den 1.6. 2011.

 

Tilstede: Carsten Enoch, Hans Kok, Kim Fomsgård og Lars Kronborg.

Fraværende: Ole Gabrielsen og Poul Lauritsen

 

1.   Valg af dirigent.

     Lars Kronborg blev valgt til dirigent.

 

2.   Valg af referent

         Lars Kronborg blev valgt til referent.

        

3.   Formandens orienterer.

       Formanden havde indkaldt til bestyrelsesmøde af primært to årsager – afvikling af klubaftner og aktivitetsudvalget.

De sidste klubaftner har båret præg af, at de emner der oprindeligt var programsat ikke blev afviklet og, at aktivitetsudvalget ikke havde taget initiativ til at imødegå dette.

Hvis aktiviteterne ikke gennemføres mister medlemmerne interesse for klubben og dermed kan vi ikke fastholde den positive udvikling i klubben.

        

4.   Drøftelser af fremtidige aktiviteter / Aktivitetsudvalget.

         For at imødegå dette pointerede formanden, at fremtidige aktivitetsudvalg har et ansvar for gennemførelsen af de planlagte aktiviteter. Derfor skal aktivitetsudvalgets program godkendes af bestyrelsen.

       Og hvis enkelte aktiviteter ikke kan gennemføres – skal bestyrelsen kontaktes i så god tid, at der kan iværksættes et alternativ program.

        

       Alle tilsluttede sig begge punkter.

 

       Bestyrelsen havde herefter en drøftelse af forskellige initiativer, aktiviteter og forbedringer af klubbens muligheder for fortsat at kunne være en aktiv og attraktiv fotoklub. Herunder hjemmeside, lokale-problematikken og udvidet mødeaktivitet.

        

       Enkelte af disse punkter vil blive formidlet videre til det kommende aktivitetsudvalg.

 

5.   Evt. udarbejdelse af en skabelon til Program Agenda

Punktet blev drøftet under punkt 5.

 

6.   Ringsted Natten

Blev kort drøftet – der indkaldes til en særskilt Ringsted Natten møde.

 

For referat:

 

Lars Kronborg, 9. juni 2011.

 

 

 

 

Tilbage