MEDLEMSINFO

 

 

Vi mødes hver mandag i LIGE uger og holder til på Adressen:

Kulturhuset
Søgade 3
4100 Ringsted

Kontingentet er fastlagt til Kr. 350,00 pr. år
Indbetales til nedenstående konto.

For nye medlemmer, skal kontingentet indbetales hurtigs muligt efter, at man
har valgt at indmelde sig i klubben. Hvis nye medlemmer bliver indmeldt efter 1. juli betales et kontingent svarende til 50% af årskontingentet.

Kontingentet overføres til nedenstående konto.

Konto Oplysninger
Reg. Nr. 9888 KontoNr. 0000148477

Kontakt os på mail og vi vender snarest tilbage.

foto@ringsted-fotoklub.dk

 

TILBAGE